Tag Archive for: upravljanje

Ne delaj kar …

Na treningu za voditelje skupin, gibanj in podjetij "Vodim, torej sem" smo se menili o vlogah voditelja in v okviru vloge proizvajanja smo se pogovarjali tudi o pomenu poverjanja dela sodelavcem in kako težko je kaj NE narediti.