Tag Archive for: birokracija

Preprečevalec in odstranjevalec odvečnega dela je poklic prihodnosti

Danes kljub povečani avtomatizaciji in izjemno razvitih komunikacijskih sredstvih delamo več kot nekoč. Ugotavljam, da smo si umetno povečali obseg dela na dva načina: s povečanjem kompleksnosti dela in z uvajanjem odvečne birokracije. Predlagam nov poklic.

NLB Klik – preprostost obnove certifikata?

Najprej naj povem, da je tale prispevek dobronameren in želim si, da bi prinesel spremembo. Predvsem v razmišljanju in v odnosu do strank. Se pa zavedam, da je velike sisteme težko spreminjati. Se jih pa da.

Sistem kakovosti = papir + papir + papir + … ?

Poslovno se ukvarjam s svetovanjem podjetjem na področju analitike in sistemov kakovosti. Dobre prakse (GMP = Good Manufacturing Practice, GLP = Good Laboratory Practice, ISO 9001: 2000, ...). Odlični standardi. Prava orodja za pomoč podjetjem (v mojem primeru laboratorijem) za zagotavljanje kakovostnih izdelkov in storitev. Žal pa v mnogih podjetjih velja enačba: "Sistem kakovosti = papir + papir + papir + ... = ena sama birokracija".