Kaj pomeni, da je Božja beseda živa in dejavna (Hebrejcem 4,12)?

Vir: GotQuestions, avtomatski prevod s pomočjo DeepL, mednaslove in poudarke dodal Aleš Čerin. 

Pisec Pisma Hebrejcem bralce obvešča, da je Božja beseda več kot le zgodovinski zapis dogodkov in ljudi: “Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.” (Heb 4,12).

V tem odlomku se Božja beseda nanaša na njegovo razodetje v splošnem pomenu, kar pomeni vsako metodo, ki jo Bog uporablja za komunikacijo z ljudmi. Naše glavno sredstvo je njegova pisana beseda, Sveto pismo. Iz Svetega pisma izvemo, da je Božja beseda živa in dejavna – ne le da živi, ampak tudi deluje. Raziščimo ti dve značilnosti Božjega razodetja človeštvu.

Živa

Izvirna grška beseda, ki je tu prevedena kot “živa”, pomeni “imeti življenje” ali “živa”. Božja beseda je živa, ker je Bog živi Bog (Heb 3,12). Jezus je rekel: “Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje.” (Jn 6,63). V priliki o sejalcu je Jezus Božjo besedo primerjal s semenom (Mt 13,1-23). Seme, tako kot Beseda, je živ organizem, ki, ko se vrže in posadi v rodovitno zemljo, rodi obilno življenje.

Kristjani postanemo duhovno in večno živi, ker nismo “bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna.” (1 Pt 1,23). Verniki “vstopijo v Božji večni počitek” (prejmejo Božji brezplačni dar odrešenja po milosti samo po veri in ne po lastnem prizadevanju” (Ef 2,8-9) z življenjsko močjo Božje besede. Ta resnica je glavna točka, ki jo je pisec Pisma Hebrejcem v prejšnjih vrsticah (Heb 4,1-11) poudarjal, da nihče ne more vstopiti v Božji resnični počitek, razen tistih, v katerih se je Božje sporočilo globoko ukoreninilo in jih popolno prevzelo. Bog opravi delo odrešenja z močjo svoje besede, ko se podredimo Božji oblasti in mu zaupamo, da nas je odrešil s Kristusovo žrtvijo na križu.

Deluje

Izraz dejavno v Hebrejcem 4,12 pomeni “učinkovito, močno, ki proizvaja ali je zmožno proizvesti načrtovani rezultat”. Božja beseda je živahna, dinamična, spodbudna in produktivna. V življenju pristnih vernikov ni statična ali neaktivna. Apostol Pavel je pojasnil, da Božja beseda “deluje v vas, kateri verujete” (1 Tes 2,13).

Božja beseda je močna, ne le da daje življenje, ampak tudi opozarja ter prinaša sodbo in kazen neposlušnim: “Ali ni moja beseda kakor ogenj? govori Gospod. Mar ni kakor kladivo, ki razbija skalo?” (Jer 23,29).

Živa Božja beseda ni nekaj, kar bi pasivno brali ali poslušali in nato pozabili. Jakob je kristjane učil, naj “pozorno gledajo v popoln zakon, ki daje svobodo”, in se nanj osredotočijo tako, da delajo, kar pravi (Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz v zrcalu; pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju. (Jak 1,23-25)).

Pavel je Timoteju dejal: “Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.” (2 Tim 3,16-17). Če pustimo, da Božje sporočilo opravi svoje delo globoko v nas, bo spremenilo naš značaj in vedenje.

Ko se Božja beseda razširi, se zgodijo osupljive stvari, ki ustvarjajo življenje. V celoti je sposobna doseči svoj namen: “Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.” (Izaija 55,10-11).

Na binkoštni dan, ko je Peter oznanjal sporočilo o odrešitvi v Jezusu Kristusu, je tiste, ki so ga slišali, “do srca pretreslo” (Apd 2,37) in “se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi” (Apd 2,41).

Ostrejša kot dvorezni meč

Avtor Pisma Hebrejcem je Božjo besedo opisal kot “ostrejšo kakor vsak dvorezen meč”. Pavel jo je imenoval “meč Duha, kar je Božja beseda” (Ef 6,17). Ta podoba meča se pojavlja tudi v Izaiji 49,2, Razodetju 1,16 in Razodetju 2,12.

Božja beseda je kot oster, dvorezen meč naše dokončno napadalno orožje proti napadom duhovnega sovražnika. Ko je satan v puščavi skušal našega Gospoda, je Jezus uporabil meč Božje besede, da bi se zoperstavil hudičevim napadom (Mt 4,4). Njegov zgled nas uči, naj storimo enako.

Življenjska moč Božjega sporočila je v njegovi zmožnosti, da se prebije in prodre v najgloblje globine človeške duše. Lahko preseka vsako oviro, da pride do naših neizrečenih misli in skritih skrivnosti ter jih pregleda (Evangelij po Mateju 10,26; Evangelij po Luku 8,17; 12,2; Evangelij po Marku 4,22). Lahko opravi navzkrižni izpit in presodi vzgibe naših src.

Posvetiti ji dovolj pozornosti

Ker je Božja beseda živa in dejavna, je Peter spodbujal kristjane, naj ji posvečajo veliko pozornosti (“Tako je preroška beseda za nas postala še trdnejša in prav delate, da nanjo pazite kakor na svetilko, ki sveti na mračnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih.” (2 Pt 1,19)). Naj nam bo svetilka, ki vodi naše noge, in luč, ki nam osvetljuje pot skozi to življenje (Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi. (Ps 119,105)).

0 odgovorov

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja