Citati

   1. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu (tj. denarju, premoženju)*.
    Matej 6,24: * mamon se pogosto prevaja kot denar ali premoženje, a je več kot le to. Derek Prince ga v knjigi ‘Božji načrt za tvoj denar’ opiše kot hudobno duhovno moč, ki zgrabi ljudi in jih zasužnji s pomočjo denarja.
   2. Denar daje moč dobrim namenom.
    Dave Ramsey
   3. Usmiljenega Samarijana se nihče ne bi spominjal, če bi imel le dobre namene – imel je tudi denar.
    Margaret Thatcher
   4. Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih zapovedi. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.
    Prvo Janezovo pismo 2,3.6 (Življenje z Jezusom, zivo.svetopismo.si)
   5. Vera ni verjeti, da Bog lahko, ampak da bo!
    Abraham Lincoln
   6. Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod Bog, ko bom poslal v deželo lakoto; ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju Gospodove besede.
    Amos 8,11
   7. Če se ne morete odločiti, je odgovor ne.
    Naval Ravikant
   8. Realnosti se lahko izognete, ne morete pa se izogniti posledicam izogibanja realnosti.
    Ayn Rand (ORIGINAL: You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.)
   9. Če mislite, da so močni moški nevarni, počakajte, da boste videli, česa so sposobni šibki moški, in če demonizirate vse pozitivno, kar je povezano z moškostjo, jo potisnete v nezavedno, potisnete jo v podzemlje.
    Jordan B. Peterson, v pogovoru z Andrewom Klavanom na YouTube (ob 7:12) (ORIGINAL: If you think that strong men are dangerous, then wait till you see what weak men are capable off and if you demonise everything that’s positive that’s associated with masculinity you do drive it into unconscious you drive it underground.)
   10. Če si kristjan kot jaz, je tvoja duhovna dolžnost, da imaš bogastvo, s katerim lahko počneš stvari, ki prinašajo slavo Bogu. Bistvo je, da če zavzamete stališče, da je upravljanje bogastva zlo ali meseno, potem po “defoltu” prepuščate vse bogastvo hudobnim, mesenim ljudem. Če je bogastvo duhovno slabo, potem ga dobri ljudje ne smejo imeti, zato ga dobijo le slabi ljudje. Dolžnost dobrih ljudi, ki pridobijo bogastvo, je, da ga obvarujejo pred slabimi ljudmi, saj bodo dobri ljudje z njim delali dobro. Če se vsi odpovemo denarju, ker ga nekatere zavedene duše obravnavajo kot zlo, potem bodo z denarjem razpolagali le pornografi, preprodajalci drog ali zvodniki. Ali je to dovolj preprosto?
    Dave Ramsey, The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness (ORIGINAL: “If you are a Christian like me, it is your spiritual duty to possess riches so that you can do with them things that bring glory to God. The bottom line is, if you take the stand that managing wealth is evil or carnal, then by default you leave all the wealth to the evil, carnal people. If wealth is spiritually bad, then good people can’t have it, so all the bad people get it. It is the duty of the good people to get wealth to keep it from the bad people because the good people will do good with it. If we all abandon money because some misguided souls view it as evil, then the only ones with money will be the pornographer, the drug dealer, or the pimp. Simple enough?”)
   11. Lažje je zgraditi močne otroke kot popraviti zlomljene može.
    Frederick Douglass (ORIGINAL: It is easier to build strong children than fix broken men.)
   12. Primum vivere, deinde philosophari.
    Dobesedni pomen je “Najprej živeti, nato filozofirati”. Bolj ohlapno bi jo lahko prevedli kot “Najprej razmišljaj o življenju, nato o filozofiji”. Ta fraza se na splošno navaja kot poziv k večji konkretnosti in upoštevanju praktičnih vidikov življenja. Tradicija jo pripisuje angleškemu filozofu Thomasu Hobbesu (1588-1679), vendar je njen izvor verjetno veliko starejši (številni viri jo pripisujejo Aristotelu). 
   13. Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo.
    Jakobovo pismo 1,19
   14. Ni dovolj sanjati, imeti moraš strast. Ni dovolj postaviti si cilj, poznati moraš pot. Ni dovolj poznati pot, začeti se moraš premikati – včasih prvi, včasih tudi sam.
    Bertrand Jouslin de Noray, European Organization for Quality
   15. Da mora Bog imeti čas zate, se ti menda zdi prav tako samoumevno kot to, da sam ne moreš imeti časa zanj.
    Dag Hammarskjöld
   16. Preveč človeka celost polovice in polovičnost celega me bega. Zato mi ustrezi, saj si Bog Pravice – več nikdar mi ne prizadeni tega, da bi, v obilici menjav obljub in groženj, sam iskal svoj strah in up.
    Milan Jesih, zbirka Soneti 1989
   17. Ko človek ne najde globokega občutka smisla, ima preveč motenj pozornosti zaradi užitkov.
    Viktor Frankl (ORIGINAL: When a man can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.)
   18. Sreča stanuje v sedmem nadstropju. Lift je pokvarjen, moramo peš. Koliko hoje, koliko muje, koliko teh enoličnih stopnic. Ko pa na koncu pred njenim smo pragom, na vratih je listek: Ni me doma …
    Frane Milčinski Ježek v pesmi Sreča stanuje v sedmem nadstropju
   19. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?
    Psalm 27,1
   20. Vzgajati sebe v odnosu do pametnih naprav! Seveda niso pametne, ne? Toliko so pametne, kolikor smo mi pametni, drugače so povsem nespametne. In zanimivo, namesto da bi pametni ljudje pametno uporabljali te naprave, te “pametne” naprave delajo ljudi nespametne.
    nadškof Marjan Turnšek v Družinski katehezi na Radiu Ognjišče (5.12.2023; 19:40)
   21. Kamorkoli grem, ugotovim, da je bil tam pred mano že pesnik.
    Sigmund Freud (ORIGINAL: Everywhere I go, I find a poet has been there before me.)
   22. In sreča je, da On je pot, in to da vem, da slast je v tem, da vem, da On je prava pot.
    Aleš Čerin, parafraziranje zadnjega verza pesmi Janeza Menarta Vzpon (In sreča je, da je pred mano pot, in to da vem, da slast je v tem, da grem.)
   23. Nikoli ni samo to, kar je. Vedno je še poezija.
    Smiljan Trobiš, pesnik
   24. Charles de Gaulle je rekel: Starost je brodolom! Jaz pa mislim, da je samo drugačen lom svetlobe, kako človek gleda. Svet je lahko enako lep. Tako kot je lepo leto v vseh letnih časih, je tudi življenje v vseh obdobjih lahko darežljivo, vznemirljivo in za to, da ga radi živimo.”
    Tone Pavček, v intervjuju na RTV SLO, 7.9.2008 (ob 1:19)
   25. Biti to kar si, v svetu, ki se nenehno trudi, da bi iz tebe naredil nekaj drugega, je največji dosežek.
    Ralph Waldo Emerson (ORIGINAL: To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.)
   26. “Kako to zmorete” so vprašali starejšo hendikepirano gospo. “Z Božjo pomočjo, po dobrih ljudeh in z lastnim trudom.”
    Meni neznana gospa
   27. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog.
    Psalm 46,11
   28. Ničesar ne daje, kdor ne daje samega sebe.
    Danica Kržič Valena, mati treh otrok in soproga češkoslovaškega političnega jetnika dr. Františka Valene
   29. Kjer je česa preveč, je vedno česa premalo, premalo za življenje res pomembnega.
    Marko Rijavec v članku Preveč!, prvič objavljenem v tedniku Družina
   30. Najprej postavi prve stvari na prvo mesto, potem se dodajo druge. Postavi druge stvari na prvo mesto in izgubiš tako prve kot druge stvari.
    C. S. Lewis (ORIGINAL: Put first things first and second things are thrown in. Put second things first and you lose both first and second things
   31. Obstajata dve vrsti kristjanov: tisti, ki iskreno verujejo v Boga, in tisti, ki prav tako iskreno verujejo, da verujejo. Razlikujete jih po njihovih dejanjih v odločilnih trenutkih.
    Richard Wurmbrand
   32. Živimo v svetu, kjer so pogrebi pomembnejši od pokojnika, poroka pomembnejša od ljubezni, videz pomembnejši od duše.
    Živimo v kulturi embalaže, ki prezira vsebino.”
    Anthony Hopkins
   33. Problem sveta je, da so pametni ljudje polni dvomov, medtem ko so neumni polni samozavesti.
    Charles Bukowski
   34. Ne kakšna je vloga Boga v mojem življenju, pač pa kakšna je moja vloga v Božjem načrtu.
    Tadej Vindiš, na sestanku ekipe DiŽ, Ecclesia #3, november 2023
   35. Naraščajoče dobro sveta je deloma odvisno od dejanj brez velikega zgodovinskega pomena; in da tebi in meni ni tako slabo, kot bi lahko bilo, je napol odvisno od številnih, ki so zvesto živeli skrito življenje in počivajo v grobnicah, ki jih nihče ne obiskuje.
    George Elliot; v zaključni špici filma Skrito življenje (ORIGINAL: “..for the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.”)
   36. Pogled naprej, pogled preko praga zemeljske smrti nam šele da pravo perspektivo. Tudi upravljanja z denarjem.
    Aleš Čerin, v pričevanju ‘Kaj pravi svet in kaj pravi Bog?’ (16:25) na seminarju Najin odnos do denarja 
   37. Ne moremo imeti uspešnega življenja, če nimamo uspešne smrti. Če si želimo resničnega in pravega veselja, moramo pogledati smrti v obraz. Če se želimo temu pogledu izogniti ali ga izkriviti, bodo vsa naša zadovoljstva zlagana in strupena.
    Fabrice Hadjadj, knjiga Kako uspeti v smrti
   38. Najti pravo ravnovesje med različnimi ‘tipi’ uspehov: uspeh v odnosih do bližnjih, uspeh na delovnem mestu, uspeh v delu za skupno dobro.
    Aleš Čerin, v odgovoru na vprašanje ‘Kaj za vas pomeni uspeti v življenju?’, rubrika Osebno, v reviji Božje okolje
   39. Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan!
    Ivan Cankar, Hlapci
   40. Ljudje pa rabimo, res rabimo, soljudi. Ne more voditi samo Božja beseda, ampak nekdo, ki Božjo besedo učloveči.
    s. Emanuela Žerdin, v oddaji Sveto in svet: Vodenje (v) skupnosti
   41. Meja, ki ločuje dobro in zlo, ne poteka skozi države, razrede ali politične stranke, temveč skozi vsako človeško srce in skozi vsa človeška srca. Ta meja se premika. V nas se z leti spreminja. In celo v srcih, ki jih je preplavila zloba, se ohrani majhno mostišče dobrega.
    Aleksander Solženicin, Arhipelag Gulag 1918-1956 (ORIGINAL: The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either — but right through every human heart — and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained.)
   42. Bog bolj želi tebi povedati kaj želi od tebe, kot ti to želiš slišati in izpolniti.
    Boštjan Koprivec, v podkastu Goreči grm Tukaj sem!
   43. V hvaležnosti je nekaj resnične uporabnosti. Je dobra zaščita pred nevarnostjo, da si v stanju žrtve in zamere.
    Jordan B. Peterson, 12 pravil za življenje
   44. Danes je čivk težje napisati kot pred letom in težje kot pred petimi leti. Ljudje ne razumejo več tako kot nekoč ne dvoumnosti, ne ironije, ne sarkazma, ne humorja.
    Tino Mamič, Twitter, 12.9.2023
    Moj komentar: “Kako se strinjam s teboj Tino! Dober uvid. Preberejo na pol, komentirajo na polno. Ali kako naj rečem.”
   45. Sreča iz gibanja: Dodamo nekaj – akcijo, gibanje … Določena stopnja akcije ‘premeša lonec’, prinaša naključne ideje, ki bodo trčile in se držale skupaj v svežih kombinacijah, pusti naključju delovati. Sreča tipa II je posledica vašega gibanja. Ustvarjate gibanje in trke preko vrveža in energije, ki ju vnašate v ekosistem. To gibanje ni samo dejanje, kot na primer kupiti srečko. Na splošno pomeni, da se izpostaviš, da sprejemaš nove izzive, da širiš svoja obzorja. Nekateri avtorji temu pravijo, da širiš svojo ‘površino sreče’.
    Marko Gaser, zapis Sreča na blogu Markov prispevek k splošni zmedi
   46. Salus animarum suprema lex esto. (Blagor duš je najvišji zakon.)
    Kan. 1752 Zakonika cerkvenega prava (ZCP)
   47. Nikoli namerno ne povečuj packe, ki si jo je pritisnil človek s slabim dejanjem.
    Aleš Čerin
   48. Dolžnost nas katoličanov je poznati resnico, živeti po resnici, braniti resnico, deliti resnico z drugimi in trpeti za resnico. (ORIGINAL: Our duty as Catholics is to know the truth; to live the truth; to defend the truth; to share the truth with others; and to suffer for the truth.)
    John Hardon, božji služabnik
   49. Včasih je velika razlika med tem, kar človek hoče in kar potrebuje. Ampak če dobi, kar potrebuje, bo navadno prepoznal, da je globoko v sebi to tudi hotel.
    Miha Rutar
   50. Sodobni človek ima za živeti od česa, nima pa več živeti za kaj.
    Sebastjan Kristovič, v pogovorni oddaji na Družini in Življenju (ob 32.15)
   51. Posamezna dežna kaplja se nikoli ne počuti odgovorno za poplavo.
    Douglas Adams, Štoparski vodnik po galaksiji (ORIGINAL: The single raindrop never feels responsible for the flood.)
   52. Ko je človek star, ga vrhovi mikajo manj kot daljave. Preprosto gre človek raje (in lažje) v daljavo kot v višino.
    Aleš Čerin, na blogu Preprostost 
   53. Ugotovil sem, da je mnogo lažje delati to kar Bog blagoslavlja, kot pa prositi Boga naj blagoslavlja to kar delam.
    Myron Golden
   54. Večina pridig so odgovori na vprašanja, ki jih nihče ne postavlja.
    Paul Tillich, protestantski teolog (v pridigi o učencih, ki sta potovala v Emavs, ga citira škof Robert Barron – tule)
   55. Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogastvom. Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori Gospod.
    Jeremija 9,22-23
   56. Sprejemati grešnika sozakonca in spreminjati grešnika sebe.
    Gary Thomas, v knjigi Svetost zakona
   57. Stojte trdno v veri! Ne dajte se zmesti!
    Papež Benedikt XVI. – iz duhovne oporoke
   58. Marriage is hard. Divorce is hard. Choose your hard. Obesity is hard. Being fit is hard. Choose your hard. Being in debt is hard. Being financially disciplined is hard. Choose your hard. Communication is hard. Not communicating is hard. Choose your hard.
    Life will never be easy. It will always be hard. But we can choose our hard. Pick wisely.
    Unknown
   59. Sreča ni nič količinska, ampak čista kakovost, to pa je seveda lahko samo Bog. Kajti vsaka količina, ki jo na zemlji dosežemo, sproži želje po še več, in to v neskončnost in s tem se v nedogled krepi tudi naša nepotešenost.
    Anton Trstenjak
   60. Trpljenju se ne smemo izogibati ali ga zaobiti s površnim hedonizmom, temveč se moramo z njim soočiti – intenzivno, naravnost in prostovoljno, v njegovi polni pojavnosti.
    Jordan B. Peterson v pogovoru z Rodom Dreherjem o knjigi Live Not By Lies (podkast – 1:02,18)
   61. Kaj je slabše smrt ali pekel? Pravim, če misliš, da smrt, to samo pomeni, da še nisi bil v peklu.
    Jordan B. Peterson v pogovoru z Rodom Dreherjem o knjigi Live Not By Lies (podkast)
   62. Dobrih navad se ne smeš odvaditi.
    Miro Meden
   63. Pot iz ‘več in več’ lahko vodi v isti smeri v ‘še več in še več’ in da ta začarani krog lahko peljemo v skrajnost. Dokler pač zmoremo. Vemo pa tudi, da obstaja obratna pot, da se lahko odločimo in obrnemo smer – ‘v manj in manj’. Vemo, da bi pomagal kratek in odločen NE.
    Aleš Čerin v zapisu Dobijo še preden si zaželijo in to prekmalu, preveč, prepogosto 
   64. Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.
    Flp 4,12-13
   65. Otroci pač dosežejo, da dobijo – in to v preobilju – brez truda, brez dela, brez odrekanja, pač pa le z zahtevami in če ne pomaga, s “cmeranjem” in manipuliranjem.
    Aleš Čerin v zapisu Dobijo še preden si zaželijo in to prekmalu, preveč, prepogosto
   66. Tako kot je glasba boljša podoba nebes kot tehnologija, je človeška ljubezen še boljša podoba nebes kot glasba. V resnici ljubezen ni le podoba nebes, temveč tisto, iz česar nebesa so. Če nekoga resnično ljubiš, ga ljubiš vsako leto bolj in bolj in bolj, kljub kakršnim koli težavam. In to nikoli ni dolgočasno.
    Peter Kreeft v pogovoru z Jordanom B. Petersonom v podkastu How to Combat Hedonism ob 1:19,34 (26.9.2022)
   67. Razum je mogoče prepričati, srce pa je treba osvojiti.
    Simon Sinek (ORIGINAL: The mind can be convinced, but the heart must be won.)
   68. PowerPoint is for those who neither have power nor point.
    Paulo Coelho
    Prijatelj Jože Sojer, prevajalec, je prispeval nekaj prevodov. Ne morem se odločiti, kateri je najbolj primeren, zato objavljam kar vse.
    PP je za tiste, ki nimajo ne moči ne pravih argumentov.
    PP je namenjen tistim, ki nimajo niti moči niti pravih argumentov
    PP je namenjen tistim, ki nimajo niti moči niti trdnega mnenja.
    PP je za tiste, ki so nemočni in brez idej.
    PP je za tiste, ki so brez moči in brez pravega odgovora.
    PP je namenjen tistim, ki so brez moči in brez trdnega stališča.
    PP je za tiste, ki nimajo niti moči niti svojega trdnega stališča.
    PP je za tiste, ki nimajo niti moči niti pravih rešitev.
   69. Uspešno smo porezali kremplje Levu iz Judovega rodu in ga spremenili v udomačenega in milega hišnega mucka primernega za blede kurate in pobožne starke.
    Dorothy L. Sayers (“THE GREATEST DRAMA EVER STAGED” V CHRISTIAN LETTERS TO A POST-CHRISTIAN WORLD: A SELECTION OF ESSAYS (EERDMANS: 1969), STR. 15. JAN 01 . 1969 – povezava)
   70. Ko nepredstavljivo postane diskutabilno, prej ali slej postane sprejemljivo.
    G. K. Chesterton (ORIGINAL: When the unthinkable becomes debatable, It will eventually become acceptable.)
   71. Ljudje lahko ohranijo nekakšno raven dobrega, toda nihče še ni mogel ohraniti ene ravni zla. Ta pot se spušča in spušča.
    G. K. Chesterton (ORIGINAL: Men may keep a sort of level of good, but no man has ever been able to keep on one level of evil. That road goes down and down.)
   72. Lahko se uprem vsemu, razen skušnjavi.
    Oscar Wilde
   73. Nekomu, ki ima vero, nobena razlaga ni potrebna. Nekomu, ki nima vere, nobena razlaga ne zadostuje.
    Sv. Tomaž Akvinski
   74. Biti močan je kot biti dama. Če moraš ljudem povedati, da si, potem nisi.
    Margaret Thatcher (ORIGINAL: Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.)
   75. Jezus Kristus ni rekel: ‘Pojdi po vsem svetu in povej svetu, da je vse kar v redu.’
    C.S. Lewis
   76. Nič se ne zgodi, dokler se nekaj ne premakne. Ko nekaj vibrira, z njim resonirajo elektroni celotnega vesolja. Vse je povezano.
    Albert Einstein
   77. Lahko prezremo celo užitek. Toda bolečina vztraja pri tem, da se ji moramo posvetiti. Bog nam šepeta v naših užitkih, govori v naši zavesti, kriči pa v naših bolečinah: to je njegov megafon, s katerim prebuja gluhi svet.
    C. S. Lewis, The Problem of Pain
   78. Ravno prav si zaguljen*, da rastem ob tebi.
    Marinka Čerin, *SSKJ: zaguljen = težaven, neprijeten
   79. Treba pa je reči še nekaj, namreč da bi se zavedali, da … ste vi take vrste bitje, ki se lahko tako rekoč neposredno sooči s smrtnostjo, katastrofo in zlom, pa kljub temu vstane in naredi tisto, kar je prav.
    Jordan B. Peterson, v govoru You’re the Image of God. Act Like One.
   80. Dobra vzgoja je dober odnos z možem.
    Melita Čušin
   81. Ignoramus et ignorabimus. (Ne vemo in ne bomo vedeli.)
    Emil du Bois-Reymond, nemški fiziolog (več)
   82. Nihče ne ve, kako slab je, dokler se močno ne trudi biti dober.
    C. S. Lewis
   83. Če naletiš na človeka, ki je sprejemljiv za besede, pa ga ne nagovoriš, si izgubil človeka. Če pa naletiš na človeka, ki ni sprejemljiv za besede, pa ga nagovoriš, si izgubil besede. Modri ne izgublja ne človeka ne besed.
    Konfucij
   84. Preizkušnje niso izpolnile mojega življenja, ampak je bilo moje življenje izpolnjeno zaradi preizkušenj.
    iz filma Še vedno verjamem
   85. Če sodite ljudi, nimate časa, da bi jih ljubili. (If you judge people, you have no time to love them.)
    Mati Tereza
   86. Kar je dobrega je od Boga, ostalo je pa moje.
    Jože Plut, župnik na Polici, v odgovoru na mojo pohvalo
   87. Pomembno je namreč, da se v stiski človek lahko h komu stisne.
    Aleš Čerin v poslanici ob nedelji svete družine, 26.12.2021
   88. Kakor se od kuharja pričakuje dobra jed, se od duhovnika pričakuje dobro pričevanje za Gospoda.
    Janez Kozinc, duhovnik in dr. kemijskih znanosti (Tednik Družina)
   89. Vera v Kristusa je edina stvar, ki vas lahko reši pred obupom.
    C. S. Lewis
   90. Edina resnična žalost, edini resnični neuspeh, edina velika tragedija v življenju je, da ne postaneš svetnik.
    Léon Bloy
   91. Najbolj učinkovit način, da se stvar naredi, je, da se naredi.
    Amelia Earhart
   92. Nič ni bolj bežnega kot je človeška beseda. In nič ni bolj trajnega na tem svetu kot je Božja beseda.
    Sv. Gregor Veliki
   93. Bog, ki te je ustvaril brez tebe, te ne bo rešil brez tebe.
    Sv. Avguštin
   94. Božja beseda v nas naredi pot. Poslušamo jo z ušesi, nato gre v srce. Ne ostane v ušesih, priti mora v srce in iz srca priti v roke, v dobra dela. Iz ušes v srce in v roke. (moje razmišljanje o tem)
    Papež Frančišek
   95. Ločili smo glavo od rok. In to je velika napaka.
    Branko Cestnik
   96. Star pregovor pravi: “Bog je rekel, jaz verjamem in s tem je stvar rešena.” Bolje bi bilo reči: “Bog je to rekel in s tem je stvar rešena, ne glede na to, ali verjamem ali ne.”
    Jim Denison
   97. Z opazovanjem lahko veliko opaziš.
    Yogi Berra, ameriški igralec bejzbola, nekakšen ameriški Sebastjan Cimerotič (ORIGINAL: You can observe a lot by watching.)
   98. Naj bo ta dan kakor njiva, ki jo bom preoral s plugom dela, posejal pa z ljubeznijo.
    Kristjanov mali molitvenik; Andreja Gartner med molitvijo na sestanku sodelavcev Družine in Življenja; 19.10.2021
   99. Svetost pred mirom.
    John Henry Newman (1801- 1890)
   100. Kupi najcenejši avto, ki si ga lahko privošči tvoj ego.
    Neznan avtor
   101. Počival bom v nebesih. To so leta naporov.
    Sv. Janez XXIII., papež
   102. Fortuna išče sebi močne tekmece. Ne deli sreča kar tako, temveč nekemu tekmecu, ki jo izziva.
    Branko Cestnik v podkastu Goreči grm, citira filozofa Seneko
   103. Da bi vsakdanjik bil ploden, da bi imel smisel, moramo vanj vgraditi ljubezen.
    Stanko Žakelj, Jezusov mali brat v reviji Božje okolje 4/21
   104. Če obsojaš, se lahko, in tudi se velikokrat motiš. Če pa odpuščaš, imaš vedno prav.
    Na koncu pridige v župnijski cerkvi v Domžalah, 17. september 2017
   105. Mene ne skrbi, ali je Bog na naši strani; moja največja skrb je biti na Božji strani, saj ima Bog vedno prav.
    Abraham Lincoln
   106. Bolj pomembno, kot KJE si na dopustu in za KOLIKO denarja, je s KOM si in v KAKŠNEM odnosu si z njim.
    Aleš Čerin
   107. Ljudje so razdeljeni v tri skupine: v tiste, ki se ne premikajo; v tiste, ki jih premikajo; v tiste, ki se premikajo.
    Arabski pregovor
   108. Stvari se najlažje naredi tako, da se jih kar takoj naredi.
    Aleš Čerin
   109. Gibaj se, zdravo jej in se pripravljaj na smrt.
    meni neznani avtor
   110. Tisti, ki ne ve, in ve, da ne ve, je otrok; POUČI ga. Tisti, ki ve, in ne ve, da ve, spi; ZBUDI ga. Tisti, ki ne ve, in ne ve, da ne ve, je norec; OGIBAJ se ga.
    IN
    Tisti, ki ve, in ve, da ve, je VODITELJ; SLEDI mu.
    možen izvor: kitajski, arabski, perzijski pregovor
    Dodajam: Tisti, ki ve, pa se dela, da ne ve, je provokator. IGNORIRAJ ga. 
   111. Tisti, ki lahko, noče; tisti, ki hoče, ne more; tisti, ki zna, ne naredi; tisti, ki naredi, ne zna; in tako gre svet v maloro. (ORIG: Chi po non vo; chi vo non po; chi sa non fa; chi fa non sa; et cosi’ il mondo mal va.)
    Napis na zgradbi v mestu Ascoli Piceno iz leta 1529
   112. Vera daje upanje, upanje pa samo po sebi rodi pogum. Če nimaš upanja, ne zbereš poguma za stvari, ki jih moraš v življenju postoriti.
    Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, na pogovoru z Benjaminom Siterjem 
   113. Osredotoči se na potrebe svoje žene in ne na svoje lastne. Je to enostavno? Ni. To je utrjena ljubezen.
    Mark Batterson, Bodi mož
   114. Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference. (Dve poti sta se razšli v gozdu, in jaz – jaz sem šel po manj hojeni, in to je naredilo vso razliko.)
    Robert Frost
   115. PowerPoint is for those who neither have power nor point.
    Paolo Coelho
   116. Voditelj je nekdo, ki vodi.
    Howard Hendricks
   117. Skušnjava je, da je moj pogled zame že celota.
    s. Irena Marija Stele
   118. Spomni se te preproste resnice, o kateri ni nikakršnega dvoma: Bog dovoli, da tiste, ki mu želijo služiti, doletijo številne težave, vendar ne dovoli, da bi omagali pod težo bremena, če mu zaupajo. […] Nikoli in nikdar se ne smeš prepustiti skušnjavi malodušja ali obupa; niti tedaj, ko je tvoj izgovor ponižnost.
    ENG.: Remember this simple truth which is beyond all doubt: God allows many difficulties to beset those who want to serve him, but he never lets them sink beneath the burden as long as they trust in him. … Never, under any pretext whatsoever, yield to the temptation of discouragement; not even on the plausible pretext of humility.
    sv. Frančišek Saleški
   119. Milost predpostavlja naravo.
    sv. Tomaž Akvinski
   120. Naučil sem se, da je smrt tule. Tule! Ves čas moramo biti v pričakovanju odhoda, tako jaz kot vi. Tako se mnoge življenjske perspektive spremenijo. Radikalno in na bolje.
    Aleš Čerin v intervjuju za Zarjo-Jano (Alenka Sivka)
   121. Kajti kogar ne kritizirajo, ni nujno popoln človek, je pa gotovo človek brez prijateljev.
    Marko Rijavec, v zapisu o bratskem opominu
   122. Odbor je skupina nesposobnežev, ki ga je izbrala skupina nejevoljnežev, da bi naredili nekaj nepotrebnega.
    Neznani avtor
   123. V vsakdanjem življenju vidimo, da ni sreča kar nas dela hvaležne, pač pa nas hvaležnost dela srečne.
    David Steindl-Rast
   124. Delajmo jutri boljše napake.
    Andrej K. na Twitterju
   125. Včasih so ljudje lepi. Ne v tem kako izgledajo. Ne v tem kar pravijo. Pač pa v tem kar so.
    Neznani avtor
   126. Večina ljudi išče pot k uspehu, ki je oboje: lahka in zanesljiva. Večina poti ni ne eno ne drugo.
    Seth Godin
   127. Tri velike ključne stvari, da dosežemo karkoli koristnega: najprej, trdo delo; drugo vztrajnost; tretje zdrava kmečka pamet.
    Thomas Edison
   128. Huda preizkušnja te precedi skozi filter. Nepomembno odpade.
    Maja Jerkič
   129. Ne moremo vselej pripraviti prihodnosti za naše otroke, lahko pa pripravimo naše otroke za prihodnost.
    Franklin D. Roosevelt
   130. Bog dela vse lepo ob svojem času, tudi večnost nam je položil v srce, da človek dela, ki ga je Bog naredil, ne more doumeti od začetka do konca.
    prim. Pridigar 3,10-11
   131. Nemirno je naše srce, dokler ne počiva v tebi.
    Sveti Avguštin
   132. Lažje je prositi odpuščanja kot dobiti dovoljenje.
    David Hernandez (raziskava izvora na Quote Investigator)
   133. Če v gozdu pade drevo in ni nikogar, ki bi to slišal, ali je povzročilo kaj hrupa?
    George Berkeley (ORIGINAL: If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?)
   134. Sam sem v veri prepričan, da je Bog dober, da je vse – prav vse – kar dela in dopušča, dobro, da ima torej dober načrt zame – tudi v bolezni. In da se bo bolezen dobro končala, pa ne glede na to kako gledam s človeškimi očmi na končni izid.
    Aleš Čerin, članek Zmeraj se veselite … Tudi ob levkemiji in koroni?
   135. Bog ima tri odgovore na naše molitve:
    a) Da
    b) Ne še
    c) Imam nekaj boljšega zate
    Neznani avtor
   136. Vse preveč današnjih mam je naučilo svoje otroke – popolnoma nenamerno! – da so biološki prodajni avtomat, ki je tu, da razdeljuje in prinaša vse kar si otroci zaželijo.
    John Rosemond
   137. Ta čas hodi v temi, navadil se je, ne prenese Luči. Ljudje so postali netopirji.
    Milada Kalezić, gledališka igralka (Revija Božje okolje, št. 3, 2020)
   138. Srečen zakon je dolg pogovor, ki se vedno zdi prekratek.
    André Maurois
   139. Tvoje poslanstvo (kot mož in oče) je blagoslavljati in ne preklinjati ljudi okoli sebe.
    EXODUS 91, Decapitation Rock
   140. Otroci ne vedo kaj potrebujejo, samo vedo kaj hočejo. Odrasli so odgovorni za to, da jim dajo vse kar potrebujejo in le malo tega kar hočejo.
    Neznani avtor
   141. Ponižnost ni nič drugega kot resnica.
    Sveta Terezija Deteta Jezusa
   142. Pravi duhovni očetje razumejo, da je najboljši način za discipliniranje svojih otrok to, da udejanjajo samodisciplino.
    (ORIGINAL: True spiritual fathers understand that the best way to discipline their children is to practice self-discipline.)
    EXODUS 91, Decapitation Rock, Day 11
   143. Fantje želijo zabavo, lahkotnost in užitek, medtem ko očetje ostanejo v pravi smeri tudi, ko je dolgočasno, težko in boleče. Fantje iščejo linijo najmanjšega odpora, a očetje iščejo resnico in delajo kar je prav. (ORIGINAL: Boys want fun, ease and pleasure, whereas fathers stay the course even when things are boring, difficult and painful. Boys seek the path of least resistance, but fathers seek the truth and do the right thing.)
    EXODUS 91, Decapitation Rock, Day 11
   144. Daleč od oči, daleč od srca.
    Ljudska modrost
   145. Kadar oče pove z besedo, naj ne pozabi povedati tudi z življenjem.
    Spartaco Lucarini
   146. Za srečo v zakonu ne zadostuje, da se poročiš s človekom, ki ga ljubiš. Ljubiti moraš človeka, s katerim si se poročil.
    Star ljudski pregovor
   147. Izhodišče privlačnosti med moškim in žensko je to, da mora moški biti sposoben ostajati na svoji poti. Pomeni, da mora biti sposoben držati svoj tempo, svojo smer, ne glede na to kaj si ženska ob tem misli. Ženska pa mora v moških očeh samo ostati nikoli osvojena trofeja.
    Edvard Kadič
   148. Poskrbi za red in red bo poskrbel zate. ALI Služi redu in red ti bo služil.
    pregovor, ki ga pripisujejo sv. Avguštinu ORIGINAL: Serva ordinem et ordo servabit te.
   149. Žensko srce mora biti tako globoko skrito v Bogu, da mora moški iskati Boga, če želi najti njo.
    Max Lucado
   150. Tri reči so mi pri srcu, ki so lepe pred Gospodom in pred ljudmi: bratska sloga, ljubezen do bližnjega pa mož in žena, ki se razumeta.
    Sirahova knjiga 25, 1
   151. Najdaljša pot te pripelje najbližje k sebi in najtežja je vaja, ki rodi najpreprostejši napev.
    Rabindranath Tagore
   152. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu.
    Rimljanom 8,28a
   153. Ko bom preplezal najvišjo steno – sebe, bom v tihih globinah odkril najlepši travnik – Tebe.
    Smiljan Trobiš, pesnik
   154. Največja sreča je red v mislih in mir v srcu.
    Leon Štukelj
   155. Ljubite drug drugega, toda iz ljubezni ne delajte spon; naj med obalami vaših duš raje valuje morje.
    Kahlil Gibran
   156. Sem proti ljudsko razumljeni enakosti, nočem moža gospodinjca, vsak mora delati, kar zna. Edina dolžnost je nasmeh.
    Costanza Miriano (Poroči se in bodi podrejena)
   157. Če vaše življenje ni, kar bi lahko bilo, poskusite govoriti resnico. Če se obupno oklepate neke ideologije ali se vdajate nihilizmu, poskusite govoriti resnico. Če se čutite šibke, zavrnjene, obupane in zmedene, poskusite govoriti resnico. V raju vsi govorijo resnico. Zato je raj.
    Jordan B. Peterson, 12 pravil za življenje, 8. pravilo: Govorite resnico – ali vsaj ne lažite.
   158. Duhovna lenoba je brezbrižnost duše do Boga. Zdravilo zanjo je oblikovana vest.
    Exodus 90, Contentness Plateau (ORIGINAL: Sloth is a relaxation of the soul toward God. The remedy is a sharp conscience.)
   159. Če se zahvaljujemo za vse, kar nas obdaja, kar nam Bog ponuja, če smo pozorni na to, je sad tega zahvaljevanja veselje.
    Marinka Čerin
   160. Upanje je napor sveče v temni sobi, dokler ne pride jutro.
    Marko Rijavec
   161. Odkar vem zanjo, sem kot avgustovska noč: miren, poln zvezd in daljav.
    Ivan Minatti
   162. Štiri vrste bogatih so: bogati v tem kar imajo, bogati v tem kar delajo, bogati v tem kar vedo in bogati v tem kar so – bogati v značaju.
    Neznani avtor
   163. Ponižni vidijo, veselijo se.
    Psalm 69,33
   164. Hvaležnost je merilo človeške veličine.
    Adolfo L’Arco
   165. Sreča (v smislu “imeti srečo”) je, ko se srečata NAMEN in PRILOŽNOST.
    Neznani avtor
   166. Živeti moramo preprosto, da bi drugi lahko – preprosto živeli.
    Neznani avtor
   167. Zato zasadi svoj vrt in okrasi svojo dušo, namesto da čakaš, da ti nekdo drug prinese rože.
    Tomaž Humar
   168. Biti tu. Narediti to.
    Steve Richardson
   169. Kako zapravljaš denar je obenem “volilni glas” za to kar danes obstaja na svetu.
    Vicki Robin
   170. Najpreprostejši način za doseganje preprostosti je premišljeno zmanjševanje.
    John Maeda, 1. zakon preprostosti
   171. Ureditev naredi, da sistem, v katerem je veliko število delov, izgleda maloštevilen.
    John Maeda, 2. zakon preprostosti
   172. Treba je mnogo preprostih besed kakor: kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.
    Tone Pavček
   173. Čas je zrel za bistveno.
    Karel Gržan
   174. Znanje naredi vse bolj preprosto.
    John Maeda, 4. zakon preprostosti
   175. Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je: kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.
    Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ
   176. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova poskusi: vnovič in zopet in znova.
    Tone Pavček
   177. Kdor pazi na veter, ne seje, kdor gleda na oblake, ne žanje!
    Pridigar 11, 4
   178. Zjutraj sej svoje seme in do večera naj ne miruje tvoja roka: saj ne veš, kaj bo uspelo, to ali ono ali pa bo morda oboje enako dobro.
    Pridigar 11, 6
   179. Sad tišine je molitev, sad molitve je vera, sad vere je ljubezen, sad ljubezni je služenje, sad služenja je mir.
    Mati Terezija
   180. Ne vem zakaj.
    Grafit v Ljubljani
   181. Je preprost in prepričljiv, kot so prepričljive vse preproste reči.
    Branko Gradišnik o svojem blogu
   182. Bodi hiter za poslušanje, odgovarjaj pa premišljeno.
    Sirahova knjiga 5,11
   183. Če imaš kakšno pametno misel, bližnjemu odgovori, če pa ne, deni roko na usta.
    Sirahova knjiga 5,12
   184. Resnično, sla po udobju ubija strastnost duše in nato posmehljivo stopa za njenim pogrebom.
    Kahlil Gibran
   185. Preprostost pomeni doseganje maksimalnega učinka z minimalnimi sredstvi.
    Koichi Kawana
   186. Preproste stvari morajo biti preproste. Kompleksne stvari morajo biti mogoče.
    Alan Kay
   187. Vse kar je, je neskončno več kot nič.
    Stane Bešter
   188. Le zgled velikega in čistega značaja lahko prinese sijajne ideje in plemenita dejanja.
    Albert Einstein
   189. Zmožnost poenostavljanja pomeni odstraniti nepotrebno, tako da potrebno lahko spregovori.
    Hans Hofmann
   190. Ljudem moraš dati spoštovanje. Vsem. Iz spoštovanja zraste samospoštovanje. Iz samospoštovanja zraste samozaupanje. In samozaupanje je dobra podlaga za sprejemanje odločitev.
    Gregor Cuzak
   191. Beseda ljubezen je prizadeta, ni niti pametna niti neumna, le žalostna in osramočena.
    Edvard Kocbek
   192. Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.
    Albert Einstein
   193. Pil sem te in ne izpil, Ljubezen. Ko duhteče vino sladkih trt užil sem te, da nisem bil več trezen in da nisem vedel, da si Smrt.
    Alojz Gradnik
   194. Umetnost je preprosto izražanje najglobljih misli.
    Albert Einstein
   195. Rast lahko le omogočamo.
    Danilo Kozoderc
   196. Če mislimo, da bomo sami dosegli velike reči. Ne bomo, ker ne moremo. Če mislimo, da bo Bog sam namesto nas. Ne bo, četudi bi lahko.
    Aleš Čerin
   197. Če je pot lahka, hodite morda navzdol.
    Neznani avtor
   198. Ne jemlji znanja kot okvir, v katerega bodo ujete tvoje misli, temveč kot ploščad, s katere naj poleti tvoja domišljija.
    Neznani avtor
   199. Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, tam, kjer si.
    Theodore Roosevelt
   200. Najprej te ignorirajo, potem se ti smejijo, potem se borijo proti tebi, potem zmagaš.
    Mahatma Gandhi
   201. Ne maram ljudi, ki se ponašajo s tem, da trdo delajo. Če se jim njihovo delo zdi tako trdo, naj si poiščejo drugo.
    Andre Gide
   202. Ko je rešitev preprosta, Bog odgovarja.
    Albert Einstein
   203. Najpreprostejša lastnost, za katero ni potrebno nobenega dodatnega truda in je tako samoumevna človeku kot dihanje in hoja, je prijaznost. Vse ostalo je napor.
    Danijel Gombač
   204. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.
    Jakobovo pismo 1,22
   205. Zdrava kmečka pamet lahko nadomesti skoraj vsak nivo izobrazbe, vendar noben nivo izobrazbe ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti.
    Arthur Schoppenhauer
   206. Lenoba hodi tako počasi, da jo revščina kmalu dohiti.
    Angleški pregovor
   207. Delo preprečuje tri velika zla: dolgčas, pomanjkanje in pregreho.
    Voltaire
   208. Tudi brez ražnja gre. Pekel so ljudje okoli tebe.
    Jean Paul Sartre
   209. Žalostna resnica je, da večino zla na tem svetu ne povzročijo ljudje, ki so izbrali zlo, pač pa prihaja iz ne-razmišljanja.
    Hannah Arendt (avtorica to imenuje banalnost zla)
   210. Dobro definiran problem je že napol rešen.
    Neznani avtor
   211. Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo.
    Albert Einstein
   212. Človek zlahka prenaša le eno bolečino, in sicer – bolečino drugih.
    R. Leriche
   213. Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost.
    Jakobovo pismo 1, 2-3
   214. GOSPOD Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
    1 Mojzesova knjiga 1, 15
   215. Vse mi je dovoljeno, vendar ni vse koristno! Vse mi je dovoljeno, toda jaz se ne bom dal ničemur podvreči! Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje odpravil. Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo.
    1 Korinčanom 6, 12-13
   216. Strah GOSPODOV je začetek znanja, modrost in vzgojo zaničujejo bedaki.
    Pregovori 1,7
   217. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram.
    1 Mojzesova knjiga 2, 24-25
   218. Naučite se živeti na precej nižji življenjski ravni, kot ste je bili navajeni do zdaj, in to čim prej.
    Uroš Urbas
   219. Nič ni bolj neuporabnega kot učinkovito delati tisto, kar naj bi se sploh ne naredilo.
    Peter Drucker
   220. Lenoba je kot klofuta v obraz Boga, ki je naš Stvarnik.
    John Maxwell
   221. Kar si, kriči tako glasno v moja ušesa, da ne slišim kaj praviš.
    Ralph Waldo Emerson
   222. Za karkoli si zgrešil si dobil nekaj drugega in za karkoli si dobil, si nekaj zgrešil.
    Ralph Waldo Emerson
   223. Kar si, to tudi prihaja k tebi.
    Ralph Waldo Emerson
   224. Talent ni nikoli dovolj, dobro pa je da imaš kakšnega.
    John Maxwell
   225. Ko vsi vedo, da nečesa ni mogoče narediti, se pojavi nekdo, ki tega ne ve, in to naredi.
    Albert Einstein
   226. So stvari, ki minejo, čeprav minevajo in prehajajo počasneje, kot si morda mislimo in želimo. In so stvari, ki so vedno na svojem, to je pravem mestu.
    Aleš Maver
   227. Pravica nekaj delati še ne pomeni, da je to delati tudi prav.
    William Safire
   228. Biti nesrečen je lakota po dobiti, biti srečen pa je lakota po dajati.
    William George Jordan
   229. Čas je, da se malo ustavimo in spoznamo, da pretirana potrošnja ne daje kar obljublja – sreče in izpolnjenosti.
    Joshua Becker
   230. Zdaj ni čas, da bi premišljeval o tem, česar nimaš. Premišljuj, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.
    Ernest Hemingway
   231. Sreča ni stvar dogodkov. Odvisna je od plimovanja duha.
    A. Meynell
   232. Živeti je, učiti se pozabiti. (To live, is to learn, to forget.)
    René Descartes
   233. Imamo manj prijateljev, kot mislimo, a več, kot vemo.
    Hugo von Hofmannsthal
   234. Z učenjem boš učil, z učenjem se boš učil.
    Latinski pregovor
   235. Da bi v popolnosti živeli se moramo naučiti uporabljati stvari in ljubiti ljudi ne pa ljubiti stvari ter uporabljati ljudi.
    John Powell
   236. Minimalizem ni pomanjkanje nečesa. Je preprosto popolna količina nečesa.
    Nicholas Burroughs
   237. Pomembno se je ne nehati spraševati. Radovednost ima sama zase razlog za svoj obstoj.
    Albert Einstein
   238. Seješ misel, žanješ dejanje. Seješ dejanje, žanješ navado. Seješ navado, žanješ značaj. Seješ značaj, žanješ usodo.
    Ralph Waldo Emerson
   239. Zapomni si: biti srečen ne pomeni, da imaš vse. To preprosto pomeni, da si hvaležen za vse kar imaš.
    Neznani avtor
   240. Najboljši čas za posaditi drevo je bil pred dvajsetimi leti. Drugi najboljši čas je pa sedaj.
    John Burroughs
   241. Prišli bodo časi, ko bomo imeli toliko varnosti in udobja, da si bomo bolj kot karkoli drugega želeli pomanjkanje in izzive.
    Søren Kierkegaard
   242. Stvari morajo biti tako preproste kot se le da, vendar ne bolj preproste.
    Albert Einstein
   243. Če verjameš vsemu kar prebereš, je bolje ne brati.
    Japonski pregovor
   244. Inštitucije bodo poskušale ohraniti problem za katerega so one rešitev.
    Clay Shirky
   245. Z učenjem boš učil, z učenjem se boš učil.
    Latinski pregovor
   246. Živeti je, učiti se pozabiti.
    René Descartes
   247. Imej manj. Bodi več.
    Joshua Becker
   248. Voditelja je težko opisati, a lahko prepoznati.
    Pierluigi Colina, nogometni sodnik
   249. Opusti željo, da bi naredil vtis na vsakega, ki ga srečaš. A nikoli ne opusti želje, da bi navdihoval vsakega, ki ga srečaš.
    Joshua Becker
   250. So stvari v življenju, ki jih cenim bolj kot lastnino: Bog, družina, odnosi, značaj.
    Joshua Becker
   251. Nikoli ni pametno uporabiti začasno rešitev za permanentni problem ali permanentne rešitve za začasni problem.
    Ichak Adizes
   252. Ni pomembno kaj rečeš, pač pa kaj ljudje slišijo.
    Frank Luntz
   253. Ekonomija je odvisna od ekonomistov približno toliko kot je vreme odgovorno od vremenoslovcev.
    J. Kauffmann
   254. Vsak oče se mora zavedati, da bo nekega dne sin sledil njegovemu zgledu in ne njegovemu nasvetu.
    Neznan avtor
   255. Dobrega človeka si lahko zapomniš, slabega pa težko pozabiš.
    Neznani avtor
   256. Po čem spoznaš ateista v nebesih? Po velikih začudenih očeh.
    Neznani avtor
   257. Ko sem bil 14 let star fant, je bil moj oče tak nevednež, da sem komaj prenesel družbo tega starca. Toda, ko sem imel 21 let, sem bil osupel nad tem, koliko se je naučil v teh sedmih letih.
    Mark Twain
   258. Kadar smo daleč od Boga, nam primanjkuje preprostosti.
    Raisse Maritain
   259. Odgovor Abrahama Lincolna na vprašanje Na čigavi strani je Bog?: Moja skrb ni, če je Bog na naši strani. Moja največja skrb je biti na strani Boga, ker Bog ima vedno prav.
    Abraham Lincoln
   260. Globoko hvaležna, da sem in da lahko.
    Jerneja Meterc
   261. Dober govor mora biti kot žensko krilo: dovolj dolg, da pokrije kar je treba pokriti in dovolj kratek, da vzbudi zanimanje.
    Winston Churchill
   262. Zmožnost narediti kaj bolj preprosto, pomeni odstraniti odvečno, tako, da potrebno lahko spregovori.
    Hans Hoffman, ameriški slikar
   263. Na Zahodu mislimo, da smo svobodni, ker se lahko oblačimo v maškare kadarkoli med letom, kupujemo iste vsebine v neštetih različnih embalažah in prosto menjamo spolne prakse glede na trenutno stopnjo zmede v glavi.
    Milan Knep
   264. Le oče je tisti, ki lahko sina nauči upravljati agresivnost. Če si star pet let in si fant, si v težavah. Nihče te ne mara. In če nimaš očeta, s katerim bi se ravsal, potem si v resnih težavah.
    Jesper Juul
   265. Odgovor na krizno nosečnost je odprava krize, NE nosečnosti.
    Jeannie W. French
   266. Biti z otroki je zdravilo za dušo.
    Fjodor Dostojevski
   267. Kako bi lahko bilo preveč otrok? To je tako, kot če bi rekli, da je preveč rož.
    Mati Terezija
   268. Pokaži otrokom enako mero spoštovanja kot bi ga pokazal odraslemu.
    Jesper Juul
   269. Če (z)moreš, moraš.
    Karel Gržan
   270. Oče mora imeti vzgojno moč.
    Roman Vodeb
   271. Družba, v kateri moramo potrošnjo umetno spodbujati, da bi gnali proizvodnjo, je družba osnovana na smeteh ter odpadkih in je družba grajena na pesku.
    Dorothy L. Sayers
   272. Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse.
    1 Tes 5,15
   273. Zmeraj se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite.
    1 Tes 5,16-22
   274. Otrok ni nikoli napaka. Včasih je PRESENEČENJE, a napaka nikoli.
    Zavod Ž!VIM
   275. Pogum ni odsotnost strahu, pač pa presoja, da je nekaj drugega bolj pomembnega.
    Ambrose Redmoon
   276. Moja mama me je naučila vsega, samo tega ne, kako živeti brez nje.
    Neznani avtor
   277. Koliko stvari se pretvarja, da so LJUBEZEN!
    Toni Brinjovc
   278. Gledati na svoje življenje kot CELOTO!
    Toni Brinjovc
   279. Vse mi je dovoljeno, vendar ni vse koristno!
    1 Kor 6,12
   280. Starševstvo se vedno tiče prihodnosti. Biti starš je edina služba, za katero je Bog načrtoval, da boš odpuščen.
    Henry Cloud
   281. Golota ženskega telesa je delo Boga, je delček večnosti, prevelik za moško oko.
    William Blake
   282. Odkar vem zanjo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila.
    Ivan Minatti
   283. Naj vam načina življenja ne določa sla po denarju. Zadovoljni bodite s tem, kar imate, ker je Gospod sam rekel: Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil.
    Heb 13,5-6
   284. Če ni vetra, veslaj.
    Neznani avtor
   285. Varuj svoje misli, postanejo besede. Izbiraj svoje besede, postanejo dejanja. Razumi svoja dejanja, postanejo navade. Proučuj svoje navade, ukalupijo tvoj značaj, to bo tvoja usoda.
    Neznani avtor
   286. Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje.
    Pregovori 4,23
   287. Budni bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni! Pri vas naj se vse dela iz ljubezni.”
    1 Kor 16,13-14
   288. Otroci nimajo nič proti, če so za Bogom in ženo na odličnem tretjem mestu.
    Aleš Čerin
   289. Učimo se na napakah drugih, ker nimamo časa narediti vseh sami.
    Martin Preložnik (oče Danija Siterja)
   290. Človeku se vsaka njegova pot zdi prava. Naš intelekt najde opravičilo za vse.
    Vilma Siter
   291. Odnos med možem in ženo je rodovitna njiva, kjer rastejo sadovi. Hvaležnost je en od njih.
    Vilma Siter
   292. Dnevno: 30 sekundni poljub + 30 minutni pogovor + 3 minutna molitev = velika povezanost zakoncev
    Gary Thomas
   293. Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo.
    Efežanom 4,26
   294. Objemi ženo, četudi bruha ogenj.
    Vilma Siter
   295. Ne reci: “Kako to, da so bili prejšnji časi boljši od sedanjih?” ker tega ne vprašuješ iz modrosti.
    Prd 7,10
   296. Kaj je čas? Če me nihče ne vpraša, vem kaj je. Če pa želim razložiti onemu, ki me vpraša, ne vem.
    Sveti Avguštin
   297. Nisem najpametnejši, a se ne bojim voditi pametnejših od sebe.
    Simon Barnes
   298. Svet se razkriva tistemu, ki potuje peš.
    Werner Herzog
   299. Popolnost ni dosežena takrat, ko ni več kaj dodati, temveč takrat, ko ni več česa odvzeti.
    Antoine de Saint-Exupéry
   300. Ne moreš se igrati z živaljo v sebi, ne da bi v celoti postal živalski, igrati se z lažjo, ne da bi izgubil resnico, igrati se s krutostjo, ne da bi izgubil občutljivost mišljenja. Kdor hoče obdržati svoj vrt urejen, si na njem ne rezervira prostora za plevel.
    Dag Hammarskjöld ORIGINAL: You cannot play with the animal in you without becoming wholly animal, play with falsehood without forfeiting your right to truth, play with cruelty without losing your sensitivity of mind. He who wants to keep his garden tidy does not reserve a plot for weeds.
   301. Samo en način je, da se izognete kritiki: ne naredi nič, ne reci nič in bodi nič.
    Aristotel
   302. Ne bi dal niti fige za preprostost na tej strani kompleksnosti, a dal bi življenje za preprostost na drugi strani kompleksnosti.
    Oliver Wendell Holmes Jr.
   303. Molitev v težavah
    1. Jezus, priznam, da jaz tega ne bom rešil.
    2. Verujem, da boš Ti to rešil, zato …
    3. … vso to zadevo – po Mariji – izročam v tvoje roke.
    4. Odpovem se svojim idejam, željam in načrtom, kako naj bi Ti rešil. Zgodi se tvoja volja!
    5. Zahvaljujem se Ti, ker si Ti to že rešil.
    6. Naj bo slavljeno Tvoje ime zdaj in na veke (tudi v tej zadevi)! Amen.
    Don Serafino Falvo

Foto: Aleš Čerin